PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-05

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

  2. Privatumo politika taikoma kai naudojatės mūsų portalu, kuris pasiekiamas adresu www.kainoteka.lt (toliau - Portalas), lankotės mūsų socialinių tinklų paskyrose Facebook, Instagram, LinkedIn (toliau – Socialinės paskyros), kontaktuojate su mumis elektroniniu paštu, telefonu, kitais elektroninės komunikacijos kanalais.

  3. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Kainoteka“ Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 306353750, adresas Vaisių g. 58-2, LT-44181 Kaunas, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas info@kainoteka.lt (toliau – Bendrovė arba mes), kuri valdo Portalą ir Socialines paskyras.

  4. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

  5. Nuoroda „Jūs“ šioje Privatumo politikoje reiškia Portalo ir joje esančių paslaugų naudotoją, Socialinių paskyrų lankytoją ar asmenį, kuris komunikuoja su mumis.

  6. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų.

  7. Jei naudojatės Portalu, jo paslaugomis, lankotės Socialinėse paskyrose, susisiekiate su mumis ar kreipiatės į mus, laikome, kad Jūs susipažinote su Privatumo politika. Jei nesutinkate su šia Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Portalu ir mūsų Socialinėmis paskyromis.

  8. Portale ir Socialinėse paskyrose gali būti nuorodų į, pavyzdžiui, mūsų partnerių svetaines, kitų mūsų projektų svetaines. Ši Privatumo politika tokioms svetainėms nėra taikoma. Prieš pateikdami savo Asmens duomenis šioms svetainėms ar naudodamiesi jų pasiūlymais, peržiūrėkite jų privatumo politikas

  9. Ši Privatumo politika gali keistis, tad prašome laikas nuo laiko apsilankyti Portale ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją. 1. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

  1. Jūsų Asmens duomenis mes gauname:

   1. tiesiogiai iš Jūsų, kai savo Asmens duomenis pateikiate mums, pavyzdžiui, naudodamiesi Portalu, komunikuodami su mumis el. paštu ar telefonu ir pan.;

   2. kai surenkame Jūsų Asmens duomenis Jums naudojantis Portalu, Socialinėmis paskyromis. Pavyzdžiui, galime fiksuoti Jūsų IP adresą, apsilankymo Portale istoriją ar jame atliktus pasirinkimus, atidarytas URL nuorodas ir pan.;

   3. kai Asmens duomenis gauname iš kitų asmenų, pavyzdžiui, duomenis sužinome iš asmens, kuris Jus nurodo kaip kontaktinį asmenį, gauname informaciją viešų registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų, mūsų partnerių, kitų trečiųjų asmenų.

  2. Teikdami savo ar kitų Asmens duomenis (pavyzdžiui, apie savo atstovus), Jūs atsakote už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už asmens, kurio duomenys teikiami, informavimą ar sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Tam tikrais atvejais mes galime paprašyti patvirtinti, kad turite teisę teikti mums Asmens duomenis (pavyzdžiui, pildant registracijos formas). Esant poreikiui (pavyzdžiui, toks asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime Jus kaip tokių duomenų teikėją.

  3. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi Asmens duomenys

Asmens duomenų tvarkymo terminai

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Kainų palyginimo paslaugų teikimas, duomenų bazės ir Portalo, administravimas, vystymas, saugumo užtikrinimas, sukčiavimo prevencija.

Kiti duomenys: paslaugų naudojimo informacija;

Su Portalu susiję duomenys: IP adresas, įrenginio informacija, slapukų renkami duomenys, analitiniai duomenys (apsilankymai, peržiūros, paieškos, paspaustos nuorodos ir jų data bei laikas), URL nuorodos, per kurias nukreipiama į Portalą, duomenų keitimo informacija.

 

Paslaugų naudojimo informacija - 5 metus po informacijos surinkimo;

Portalo duomenys saugomi, kaip nurodyta Privatumo politikos skyriuje „Slapukai ir kitos sekimo technologijos“, o jei nepatenka į slapukų informaciją – iki 2 metų nuo surinkimo;

Atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu).

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.);

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.);

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).

Mokėjimų už paslaugas valdymas (jei teikiamos mokamos paslaugos).

Mokėjimo patvirtinimui reikalingi duomenys: mokėjimo suma, data, dalinis mokėtojo sąskaitos Nr., mokėtojo el. pašto adresas, mokėtojo IP adresas. Jei mokėtojas pateikia – vardas, pavardė, adresas.

Duomenys saugomi pagal finansines operacijas ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, o kai šie nenurodo terminų - 10 metų nuo mokėjimo dienos.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.);

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c) p.).

Socialinių paskyrų administravimas.

Vartotojo vardas, įrašo komentarai ir pasidalinimai, informacija apie paspaudimus „patinka“ ir „sekti“, informacija apie reakcijas prie įrašų, nuotrauka, žinutės ir atsakymo į žinutę duomenys (gavimo laikas, turinys, priedai), informacija apie įvertinimą, kita Jūsų pateikta informacija.

Socialinėse paskyrose informacija saugoma pagal socialinių tinklų savininkų nustatytas sąlygas ir leidimus.

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.);

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).

Konsultacijos dėl teikiamų paslaugų ir paslaugų kokybės užtikrinimas.

Jei pateiksite: vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr., atstovaujamas asmuo ir ryšys su atstovaujamu asmeniu, komunikacijos (žinutė, atsakymas) tema ir turinys, duomenys reikalingi kokybės klausimų sprendimui;

Jei komunikuojama per Socialines paskyras: paskyros viešai matoma informacija.

Duomenys saugomi 1 metus nuo paskutinio kontakto dienos;

Atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu).

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 d. a) p.);

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).

Paslaugų teikimui ir Bendrovės veiklai reikalingų susitarimų sudarymas ir vykdymas, kitas vidaus administravimas.

Vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas, pareigos, darbovietė, atstovaujamas asmuo (kai atstovaujate įmonę ar kitą asmenį), ryšys su atstovaujamu asmeniu, ind. veiklos duomenys, kiti bendradarbiavimo duomenys.

Susitarimo galiojimo / santykių palaikymo laikotarpį ir 10 metų po susitarimo / santykių pasibaigimo (sutarties pabaigos).

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.);

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).

Ginčų ir pretenzijų sprendimas.

El. pašto adresas, skundo/ pretenzijos/ procesinio dokumento turinys, su ginču / pretenzija susijusi informacija;

Kiti asmens pateikti duomenys: vardas, pavardė, tel. Nr., adresas, pareigos, atstovaujamas asmuo (kai atstovaujate įmonę ar kitą asmenį), ryšys su atstovaujamu asmeniu.

Visą ginčo/ pretenzijos nagrinėjimo laikotarpį ir 3 metus nuo neteisminio ginčo/ pretenzijos nagrinėjimo pabaigos bei 10 metų po teisminio ginčo nagrinėjimo pabaigos.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c) p.);

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).  1. Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

  2. Kai kuriais atvejais mes Jums galime siųsti su paslaugomis susijusias informacines žinutes. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam paslaugų teikimui. Jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais.

  3. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga.

  4. Socialinėse paskyrose talpiname informaciją apie Portalą, siūlomas paslaugas ir savo veiklą, taip pat jose galime talpinti skelbimus ar bendrauti su Jumis, atsakyti į Jūsų paklausimus.

  5. Socialinių paskyrų naudotojams taikoma ne tik ši Privatumo politika, tačiau ir socialinių tinklų, kuriuose yra Socialinės paskyros, valdytojų privatumo bei naudojimosi sąlygos. Kai susisiekiate su mumis Socialinėse paskyrose ir teikiate tam tikrą informaciją (pavyzdžiui, rašote mums žinutes komentarus po mūsų įrašais), mes, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nustatymų, galime matyti viešą Jūsų profilio informaciją (vardas, pavardė, atvaizdas, el. pašto adresas ar pan.). Taip pat ši informacija (pavyzdžiui, Jūsų pateiktas komentaras), priklausomai pasirinktų privatumo nustatymų gali būti matoma kitiems konkrečios Socialinės paskyros lankytojams. 1. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

  1. Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

  2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:

   1. laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

   2. tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

   3. renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

   4. imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

   5. laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;

   6. neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, kitaip, nei nurodyta Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

   7. užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai, užtikriname technines ir organizacines saugumo priemones, taip pat prieigą prie Asmens duomenų suteikiame tik tiems savo darbuotojams, kuriems tokia prieiga yra reikalinga dėl jų atliekamų darbo funkcijų. 1. KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

  1. Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti duomenų tvarkytojams ar gavėjams, kurie mums padeda vykdyti veiklą:

   1. rinkodaros ir reklamos paslaugų teikėjams - UAB „Market Rats“ (Lietuva);

   2. buhalterinės apskaitos, finansinių operacijų vykdymo paslaugų teikėjams – UAB „Robolabs“ (Lietuva);

   3. IT sprendimų tiekėjams - IĮ Procesų valdymas (Lietuva);

   4. debesijos, prieglobos paslaugų teikėjams - Amazon Web Services (duomenys gali būti perduodami ir į JAV, pagal Europos Komisijos priimtą sprendimą dėl tinkamumo), UAB „Interneto vizija“ (Lietuva).

  2. Kad galėtume skelbti turinį Socialinėse paskyrose, teikiame duomenis šiems socialinių tinklų platformų operatoriams:

   1. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Airija) ir LinkedIn Corporation (JAV) (duomenys perduodami pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas);

   2. Meta Platforms Ireland Ltd. (Airija) ir Meta Platforms Inc. (JAV) (duomenys perduodami pagal Europos Komisijos priimtą sprendimą dėl tinkamumo).

  3. Duomenis galime teikti teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją.

  4. Duomenis taip pat galime perduoti, jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų mūsų verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms bendrovėms.

  5. Paprastai Asmens duomenis mes tvarkome ES / EEE teritorijoje, tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už ES / EEE ribų. Jūsų Asmens duomenys už ES / EEE ribų yra perduodami remiantis:

   1. duomenų tvarkymo ar teikimo sutartimi, kuri aprašo tokį perdavimą; arba

   2. Europos Komisijos priimtu sprendimu dėl tinkamumo, reiškiančiu, kad Europos Komisija pripažino valstybę, kurioje yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą trečiasis asmuo, kaip užtikrinančią tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį; arba

   3. specialiu Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimu vykdyti tokį perdavimą; arba

   4. Jūsų sutikimu dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už ES / EEE ribų. 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

  1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:

   1. susipažinti su savo Asmens duomenimis, t. y. gauti pranešimą, patvirtinantį, ar mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, ir, jei tvarkome, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;

   2. pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;

   3. pateikti mums prašymą ištrinti informaciją apie Jus, kurią turime, jeigu yra informacijos ištrynimo pagrindas;

   4. pateikti mums prašymą apriboti turimos informacijos apie Jus tvarkymą, kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

   5. pareikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo, kai Jūsų duomenis tvarkome siekdami teisėtų mūsų ir (ar) trečiųjų asmenų interesų (įskaitant ir profiliavimą, jei tokį vykdytume);

   6. pateikti mums prašymą perkelti (gauti) duomenis, kuriuos mums pateikėte pagal sutartį ar duodamas sutikimą dėl duomenų tvarkymo ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis bendrai naudojama elektronine forma;

   7. nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas gali turėti teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums;

   8. atšaukti mums duotus sutikimus dėl Jūsų duomenų tvarkymo, kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų pateiktu sutikimu;

   9. pateikti skundą Valstybine duomenų apsaugos inspekcijai.

  2. Mes galime atsisakyti įgyvendinti Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kai jie tvarkomi sutikimo pagrindu, įskaitant ir sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros (jei tokią vykdytume), kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos.

  3. Jei norite pasinaudoti bet kuriomis aukščiau išvardytomis savo teisėmis, galite su mumis susisiekti el. paštu info@kainoteka.lt. Tam kad geriau suprastume Jūsų prašymą, galime paprašyti Jus užpildyti atitinkamą prašymo formą, paprašyti Jūsų pateikti pažangiuoju ar kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą.

  4. Dėl saugumo priežasčių tam tikrais atvejais mes galėsime nagrinėti Jūsų prašymą tik patikrinę Jūsų tapatybę. Dėl to galime paprašyti Jūsų įrodyti savo tapatybę, pavyzdžiui, pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją.

  5. Gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą

  6. Mes paprastai neprašome mokesčio už naudojimąsi Jūsų teisėmis. Tačiau teisės aktai mums leidžia imti pagrįsto dydžio mokestį arba atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą, jei jis akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis.

  7. Jei, Jums paprašius, Asmens duomenys yra ištrinami, mes galime saugoti informacijos kopijas, būtinas siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis susitarimų. 1. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

  1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis.

  2. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų tretiesiems, neautorizuotiems asmenims. 1. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?

  1. Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena saugomi Jūsų įrenginio (kompiuterio, planšetinio kompiuterio, mobiliojo telefono) naršyklėje ar įrenginyje. Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

  2. Mes galime naudoti privalomus slapukus, būtinus Portalo veikimui užtikrinti, analitinius slapukus kurie analizuoja Portalo naudojimą, funkcinius slapukus, kurie įsimena vartotojų pageidavimus ir padeda tobulinti Portalo funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.

  3. Mūsų Interneto svetainėse naudojami slapukai, bei įrankiai aprašyti CookieBot naudojamame įskiepyje. Visa slapukų informacija pasiekiama slapukų juostoje apačioje, paspaudus "Valdyti pasirinkimus" arba jei jau sutikote su pasirinkimu slapukų langą aktyvuosite paspaudę puslapio kampe (kairėje apačioje) esantį mygtuką.

  4. Portale Jūs galite valdyti slapukus (pažymėti pasirinkimus slapukų juostoje) ar pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus. Jūs galite atsisakyti neprivalomų slapukų naudojimo, tačiau dėl to gali neveikti kai kurie Portalo funkcionalumai, sulėtėti jo veikimo sparta. Norėdami valdyti slapukus mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Išsamesnė informacija apie slapukų valdymą pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html, taip pat naudojamos naršyklės pagalbos puslapyje. Reklaminių slapukų naudojimą galite valdyti „Network Advertising“ puslapyje http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. 1. SUSISIEKITE SU MUMIS

  1. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis el. paštu: info@kainoteka.lt arba telefonu +370 601 77019.

  2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus. 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Jei pakeistume šią Privatumo politiką, apie tai pranešime Portale, patalpindami atnaujintą Privatumo politiką ar kitais įprastais komunikacijos būdais.